Säkerhetsdatablad, varningsetiketter, säkerhetsrådgivning och utbildning i kemikaliehantering

Vi klassificerar ämnen och beredningar och utformar säkerhetsdatablad enligt myndigheternas förordningar samt bifogar en lagstadgad utredning. Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. Amasis Konsult AB har Säkerhetsrådgivare godkänd av MSB. Also Amasis tillhandahåller skräddarsydda utbildningar i kemikaliehantering, säkerhet och dokumentation av farligt gods för väg- och sjötransport.

Biocider
Sign In or Register to comment.